QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
NAM LONG “NÂNG CAO GIÁ TRỊ TỪ GIẢI PHÁP”
Bước 1: Khách hàng đến công ty Nam Long thiết kế kiến trúc gặp Kiến Trúc Sư để trao đổi thông tin, cung cấp giấy tờ nhà, đất hoặc bản vẽ cũ (nếu có), khách hàng nêu nhu cầu sử dụng để được Kiến Trúc Sư đảm nhận thiết kế kiến trúc tư vấn sơ bộ .
Bước 2: Nam Long Báo giá thiết kế, ký Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc.
Bước 3: Khảo sát địa điểm (đối với công trình sữa chữa, cải tạo) .
Bước 4: Kiến Trúc Sư tiến hành lập hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ gồm: Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt cắt, mặt đứng, bản vẽ phối cảnh công trình...
Bước 5: Khách hàng bàn bạc, điều chỉnh và chốt phương án thiết kế kiến trúc sơ phác .
Bước 6: Nam Long triển khai các phối cảnh nội thất.
Bước 7: Khách hàng bàn bạc, điều chỉnh và thống nhất các phối cảnh nội thất.
Bước 8: Nam Long triển khai toàn bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc trên cơ sở các phối cảnh đã thống nhất trước đó.
Bước 9: Bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc.
Tùy theo yêu cầu và mức độ của từng hồ sơ nên thời gian thiết kế kiến trúc giao động từ 10-15 ngày làm việc. Khách hàng càng cung cấp đầy đủ thông tin và nhu cầu thì Kiến Trúc Sư càng dễ tư vấn và thiết kế chính xác, tránh bị sửa đổi nhiều trong quá trình thực hiện.

Đến với Công ty xây dựng Nam Long, khách hàng sẽ nhận được một sản phẩm hoàn hảo hơn cả mong đợi.

Nam Long "Chuyên nghiệp - Uy tín - Tin cậy"
thiết kế nhà - thiết kế nhà đẹp