Bảo hiểm du lịch schengen của bảo minh là sản phẩm bảo hiểm được các đại sứ quán chấp nhận làm thủ tục cấp visa với mục đích : đi du lịch, thăm người thân bên châu âu, đi công tác châu âu , du học châu âu, lưu diễn văn nghệ, thể thao...

Bảo hiểm du lịch schengen với 3 chương trình bảo hiểm là phổ thông mức 30.000 eur, cao cấp là 50.000 eur và thượng hạng là 100.000 eur, biểu phí tính theo ngày và hoặc tháng 1 tháng, 2 tháng 3 tháng, 6 tháng và tối đa là 1 năm
Các nước trong 26 nước trong khối schengen chấp nhận bảo hiểm của bảo minh .

Đi 2 tháng phí bảo hiểm là 42 eur
liên hệ : 0972 14 99 45 cong nguyen