Chọn một chiếc giường ngủ đẹp trong phòng ngủ luôn cần nhận được sự một sự quan tâm nhất định. Sofathecity.vn sẽ giúp bạn chọn được một chiếc giường ngủ đẹp và tốt nhất.

Giường Ngủ Cao Cấp
Giành Cho Gia Đình Trung Lưu
Chất liệu

Giường Gỗ Verneer Sơn Cao Cấp

 • 1800 x 2000 giá 4,500,000 vnđ
 • 1600 x 2000 giá 4,000,000 vnđ
 • 1400 x 2000 giá 3,700,000 vnđ
 • 1200 x 2000 giá 3,500,000 vnđ


Giường Gỗ Tràm Sơn Cao Cấp

 • 1800 x 2000 giá 6,000,000 vnđ
 • 1600 x 2000 giá 5,600,000 vnđ
 • 1400 x 2000 giá 5,200,000 vnđ
 • 1200 x 2000 giá 4,900,000 vnđ


Giường Gỗ Sồi Mỹ – Sơn Cao Cấp

 • 1800 x 2000 giá 7,000,000 vnđ
 • 1600 x 2000 giá 6,600,000 vnđ
 • 1400 x 2000 giá 6,200,000 vnđ
 • 1200 x 2000 giá 5,900,000 vnđ


Tủ Đầu Giường Verneer giá 1,300,000 vnđ
Tủ Đầu Giường Gỗ Tràm giá 1,600,000 vnđ
Tủ Đầu Giường Gỗ Sồi Mỹ giá 1,900,000 vnđ