Chương trình trọn gói giá cực sốc dành cho camera quan sát, lap dat camera quan sat tai Binh Duong bao gồm các gói sau:

1. lap dat camera quan sat tai Binh Duong Camera Kit 1 - DOM - 600TV Line trọn bộ giá 3 triệu đồng

Bao gồm:
- lap dat camera quan sat tai Binh Duong 01 Camera 600TVLine, 01 đầu ghi, 1 nguồn điện cho Camera.
- lap dat camera quan sat tai Binh Duong 01 Ổ cứng HDD để ghi lưu hình ảnh
- Tặng 10m dây nối camera và tất cả vật tư thiết bị phụ đầu nối.
- Công lắp đặt camera và năm tên miền truy cập camera từ Internet.

Xem thêm các dịch vụ lắp đặt camera quan sát khác lap dat camera quan sat tai Quan 2 , lap dat camera quan sat tai Quan 12
2.Camera Kit 2 - DOM - 600TV Line trọn bộ giá 3,7 triệu đồng

Bao gồm lap dat camera quan sat tai Binh Duong:
- 02 Camera 600TVLine, 01 đầu ghi, 02 nguồn điện cho Camera.
- 01 Ổ cứng HDD để ghi lưu hình ảnh lap dat camera quan sat tai Binh Duong
- Tặng 20m dây nối camera và tất cả vật tư thiết bị phụ đầu nối.
- Công lắp đặt camera và năm tên miền truy cập camera từ Internet.

3. lap dat camera quan sat tai Binh Duong Camera Kit 3 - DOM - 600TV Line trọn bộ giá 4,6 triệu đồng

Bao gồm:
- 03 Camera 600TVLine, 01 đầu ghi, 03 nguồn điện cho Camera.
- 01 Ổ cứng HDD để ghi lưu hình ảnh lap dat camera quan sat tai Binh Duong
- Tặng 30m dây nối camera và tất cả vật tư thiết bị phụ đầu nối.
- Công lắp đặt camera và năm tên miền truy cập camera từ Internet.


4. lap dat camera quan sat tai Binh Duong Camera Kit 4 - DOM - 600TV Line trọn bộ giá 5,4 triệu đồng

Bao gồm lap dat camera quan sat tai Binh Duong:
- 04 Camera 600TVLine, 01 đầu ghi, 04 nguồn điện cho Camera.
- 01 Ổ cứng HDD để ghi lưu hình ảnh
- Tặng 10m dây nối camera và tất cả vật tư thiết bị phụ đầu nối lap dat camera quan sat tai Binh Duong.
- Công lắp đặt camera và năm tên miền truy cập camera từ Internet.

Có thể bạn quan tâm: