Kem tuyết bán ở đâu Snowie là sự kết hợp pha trộn giữa phong cách ẩm thực phương Tây đến từ Bắc Mỹ và phong cách giải khát phù hợp với thị trường Việt Nam, vì là một quốc gia thuộc khu vực nhiệt đới.

Kem tuyết Snowie là sản phẩm tiềm năng cho các cửa hàng buôn bán giải nhiệt muốn tăng thêm giá trị phục vụ, cũng như là tăng hiệu quả thu nhập đáng kể, tạo nên một cách thức giải nhiệt mới lạ cho tuổi teen.