Một loạt quy trình xử lý sau bán hàng tại Saigon Home Kitchen.
Cung cách phục vụ khách hàng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dịch vụ cũng như thương hiệu của công ty. Hình thức dịch vụ giúp cho quá trình mua hàng của khách hàng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Ví dụ như cung cấp thông tin sản phẩm hàng hóa, phương thức thanh toán điện tử và các dịch vụ đi kèm khác...Hình thức trung tâm trả lời điện thoại đảm bảo mối liên hệ giữa khách hàng và công ty thông suốt. Mô hình này cung cấp cho khách hàng một điểm liên lạc nhằm nhanh chóng giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Các Trung tâm trả lời điện thoại được dựa trên một sự tích hợp các hệ thống máy tính cao cấp. Những hệ thống truyền thông như điện thoại, fax, các nhân viên trả lời điện thoại telesells, còn có nhân viên hỗ trợ tư vấn khách hàng giá bếp điện từ cao cấp và nhân viên giao dịch… Đây cũng là một cách thức liên lạc nhanh chóng cực kỳ, đạt hiệu quả cao và được hầu hết các công ty lớn sử dụng.

Tinh chỉnh Chính sách phục vụ khách hàng cần đảm bảo tính nhất quán và mềm dẻo. Các Chính sách bảo hành tại hãng: Hình thức Bảo hành là một văn bản được nhà sản xuất hay người bán hàng đưa ra một lời hứa là sẽ xử lý như thế nào tình huống xảy ra sai sót sản phẩm cũng như lỗi của sản phẩm đã mua. Phiếu bảo hành cũng là một tài liệu chỉ dẫn cách sử dụng và xử lý vấn đề đối với sản phẩm đã mua. Tài liệu bảo hành là phải chứa đựng thông tin cơ bản về phạm vi bảo hành như: mô tuýp thời gian bảo hành sản phẩm, các phạm vi bảo hành, mức điều kiện bảo hành hàng hóa.Mô hình Đo lường là việc thực hiện các chỉ số giá bếp điện từ đơn của sản phẩm. Đo lường nhằm để kiểm tra xem quá trình thực hiện đơn hàng có hiệu quả và lợi ích cho khách hàng không. Hình thức này có vai trò quan trọng đối với các nhà quản trị để xây dựng các chiến lược hành động và cải tiến quy trình thực hiện dịch vụ. Hình thức này được tiến hành đo lường thường xuyên để so sánh hiệu quả kinh doanh của công ty trong các thời điểm khác nhau.

Nhận định: http://saigonhomekitchen.vn/dung-cu-nha-bep