Bạn là đẹp là một phần của một chiến dịch toàn cầu xúi giục của một người đàn ông vẽ tranh tường , và được mô tả như là một tuyên bố đơn giản mạnh mẽ đầy tham vọng để tạo ra những khoảnh khắc tự thực hiện tích cực vẽ tranh tường.
Tất cả tiền quyên góp được sẽ đi theo hướng này Chúng tôi sống Up dự án nghệ thuật công cộng ở đây. Nếu chúng ta không đạt được toàn bộ mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng ra vẽ tranh tường để làm cho chúng xảy ra anyway. Nếu chúng ta vượt qua mục tiêu vẽ tranh tường của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm nhiều hơn bức tranh tường. Chúng tôi đã có một vài ý tưởng cho một số bức tường khác mà chúng tôi rất muốn làm đẹp vẽ tranh tường.
vẽ tranh tường một nhà báo và nghệ thuật nhiếp ảnh gia người mục lục nhiều trung tâm thành phố Los 'tái phát triển, đặc trưng bức tranh tường vẽ tranh tường là "một trong những người mát mẻ."

Ông cho biết một bức tranh tường có thể làm một trong hai điều: ". Để làm hoặc nói những gì mình muốn" là một thương hiệu cho một dự án, như Life is Beautiful, hay là cái gì đó cho phép một nghệ sĩ vẽ tranh tường.