Đối với hội chợ Glasstec ở Düsseldorf Octatube đã nhận ra một bức tường thiết kế mặt dựng nhôm kính cho Schott , mà kết hợp một số sản phẩm mới của họ, chẳng hạn như ống kính.

Các bức tường nhấp nhô cao 2,8 mét và dài 12 mét. Thách thức lớn nhất là để nhận ra một bức tường trong suốt và tối đa hóa tiềm năng của các ống kính.
Có được điều này bằng cách sử dụng rất mỏng nối thép không gỉ ngang để sửa chữa vách kính mặt dựng. Các cơ cấu chính gồm ống kính với đường kính 200 mm, ổn định bởi các yếu tố bền kéo vào bên trong các ống. Cùng với các kính định hình ngang này mang đến cho các bức tường ổn định của nó. Các ống kính nhỏ hơn là những yếu tố để điền vào các bề mặt tường.


Các ống giữa được chiếu sáng bằng đèn LED, cho thấy khả năng của ánh sáng kết hợp với các ống kính phun cát.

Ngoài ứng dụng cụ thể này của ống kính tường là một đối tượng thiết kế thực sự mà sẽ phù hợp với không gian nội thất lam nhôm chắn nắng khác nhau.