Nháy mắt trái điểm gì, nháy mắt phải liên tục nói lên điều gì?Cũng như việc hắt xì, nháy mắt cũng là 1 trong những hiện tượng mà nhiều người coi là dấu hiệu, điềm báo trước 1 điều gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên thực tế thì không phải nháy mắt lúc nào cũng có chuyện xảy ra mà thường là dấu hiêu bình thường của cơ thể. Dưới đây là một số điều báo trước với bạn khi nháy mắt trái hoặc nháy mắt phải được đúc kết vui, các bạn có thể tham khảo cho vui nhẻ.

[img]http://file.**********/hinh/2014/11/nhay-mat.jpg[/img]

Nháy mắt trái

23h tới 1h: Có bạn bè, người thân ở xa về
1h tới 3h: Buồn bực do người trong thân gây ra.
3h tới 5h: Có người mang tài lợi đến.
5h tới 7h: Có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
7h tới 9h: Có người quấy rầy.
9h tới 11h: Có người mời ăn uống.
11h tới 12h: Có người đem tin vui về.
13h tới 15h: Có tin vui.
15h tới 17h: Gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
17h tới 19h: Có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
19h tới 21h: Việc suy tính trong lòng sắp thênh sự thật.
21h tới 23h: Có khách quý đến nhà.

Nháy mắt phải

23h tới 1h: Có rượu thịt, ăn uống.
1h tới 3h: Có người thân nhắc nhở.
3h tới 5h: Sắp có tin lành đem đến.
5h tới 7h: Tài lợi bất ngờ.
7h tới 9h: Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.
9h tới 11h: Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
11h tới 12h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.
13h tới 15h: Hao tài không đáng kể.
15h tới 17h: Có người khác phái đang nhớ đến mình.
17h tới 19h: Có bà con ở xa đến thăm.
19h tới 21h: Có người rủ đi du lịch.
21h tới 23h: Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.

Lưu ý chỉ là bói vui thôi nhé, ai có kinh nghiệm gì về nháy mắt trái và nháy mắt phải thì có thể chia sẻ thêm cùng mọi người

Tìm kiếm : nháy mắt trái , nháy mắt phải , nháy mắt trái nói lên điều gì , nháy mắt nói lên điều gì , nháy mắt ,nháy mắt liên tục