dọn dẹp nhà cửa là một trong những điều cần làm một lần nữa ... và một lần nữa ... và một lần nữa! Làm thế nào bạn có xác xuất làm cho nó ít hơn của một ghe sofa ?
Khi tôi dạy các lớp quản lý thời kì , một trong những điều tôi thích dạy là quy tắc 80-20. Nó giảng giải tốt nhất bằng các nếu. Tám mươi phần trăm của thời kì , bạn mặc hai mươi phần trăm của tủ quần áo của bạn. Tám lần mười phần trăm các cuộc gọi fone bạn nhận được đến từ hai mươi phần trăm bạn bè của bạn. Tám lần mười phần trăm là bụi bẩn trên hai mươi phần trăm của tủ bếp đẹp. Hai mươi phần trăm viên chức bán hàng làm cho tám lần mười phần trăm doanh thu. Được rồi , thỉnh thoảng đó là 90-10 và thỉnh thoảng đó là 70-30 nhưng bạn có được ý tưởng.
tám mươi phần trăm là bụi bẩn trên hai mươi phần trăm của sàn? Hmm , điều đó không có request về làm sạch căn nhà của bạn? Thường là một đường chuyền nhanh chóng thông qua các bộ phận của ngôi nhà của bạn mà thật sự cần nó sẽ làm dọn dẹp nhà dễ dàng hơn nhiều. Nếu bạn đang ở trong một gấp gấp , để cho bụi phía sau ghế sofa và dưới bàn độc thân và chỉ làm sạch một khu vực rộng thông qua các khu vực liên lạc nặng. Sớm hay muộn , bạn sẽ nhận được với họ là tốt - hoặc thuê người khác làm một làm sạch triệt để thỉnh thoảng.
có xác xuất bạn có khả năng tạo nên rất nhiều giá dụ về các quy tắc tam suất 80-20 vận dụng cho những cách riêng của bạn dọn dẹp nhà cửa và giữ những điều nhặt. Dễ thường tám lần mười phần trăm các món ăn bẩn lại nằm xung quanh đến từ ke tivi. Dễ thường tám mươi phần trăm của sự thất vọng của bạn như thế nào với vẻ ngoài căn nhà của bạn có khả năng được giải quyết bằng cách làm hai mươi phần trăm của những gì bạn nghĩ rằng bạn nên.