Dịch vụ gán nhãn dữ liệu hình ảnh, cái mà gán dữ liệu với nhiều lớp, các giải pháp gán nhãn thường tốn chi phí cao đối với các bộ dữ liệu khổng lồ hoặc kết quả chất lượng thấp. Do đó, nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân hướng tới việc phát triển phương pháp gán nhãn có hiệu quả về chi phí và đầu ra chất lượng cao. Do đó, FSI-BPO có nhiều quy tắc khác nhau để giải quyết vấn đề này.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn và áp lực về tiến độ dự án cũng khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn. Cần nhấn mạnh rằng những rủi ro tiềm ẩn và chi phí phát sinh liên quan đến nhân công tăng lên, và doanh nghiệp cần có các giải pháp chiến lược và cấp bách để duy trì mô hình kinh doanh cũng như đạt được các yêu cầu của dự án.

Như đã được đề cập về quá trình của gán nhãn dữ liệu tại FSI-BPO, mặc dù có nhiều quy trình ở Việt Nam có thể đạt được các tiêu chuẩn về gán nhãn dữ liệu hoặc chú thích dữ liệu, nhưng FSI-BPO đã phát triển một chiến lược hiệu quả và nhiều đội có thể kiểm tra chéo và nâng cấp các mô hình mới của nhiều loại dự án.

Có nhiều dịch vụ ghi nhãn dữ liệu khác nhau tại FSI-BPO từ video, hình ảnh đến âm thanh hoặc văn bản.

DỊCH VỤ GÁN NHÃN TỪ LOẠI (POS tagging service)
Dịch vụ gán nhãn từ loại là một phần được phân tích ngữ nghĩa trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Jamilu et al., 2021). Các phương pháp tiếp cận Máy học (ML) khác nhau đã mang lại hiệu suất khác nhau trong việc gắn thẻ POS, điều này chỉ ra vai trò quan trọng của phương pháp ML đối với hiệu suất của các trình gắn thẻ POS.

Xem full: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-gan-nh...d-tai-fsi-bpo/

!