Dịch vụ gán nhãn dữ liệu được biết đến nhiều như là quá trình xử lý trước dữ liệu để làm cho nó có giá trị và có thể sử dụng được cho AI / học máy. Chú thích dữ liệu là một quá trình phân phối thẻ siêu dữ liệu, được sử dụng để đánh dấu các phần của tập dữ liệu. Nói cách khác, đó là quá trình thêm siêu dữ liệu có ý nghĩa vào các bộ dữ liệu gốc.

Tham Khảo:
1: https://fsibpo.com.vn/dichvu/dich-vu-nhap-lieu/
2: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-giai-p...i-nhan-su-bpo/
3: https://fsibpo.com.vn/fsi-bpo-tong-h...eu-danh-thiep/


Và sau đó tạo ra một lớp thông tin phong phú để nhập vào các mô hình AI / máy học. Do đó, cần cung cấp gán nhãn dữ liệu một cách hiệu quả để hỗ trợ gia công phần mềm AI. Hơn nữa, chú thích dữ liệu cần phải có liên quan và chính xác theo các nhiệm vụ liên quan mà máy móc đang được yêu cầu thực hiện.

VÌ SAO CHÚ THÍCH DỮ LIỆU TRỞ NÊN QUAN TRỌNG?

Cho dù các dự án của bạn cần chú thích dữ liệu đơn giản hay phức tạp, một bộ dữ liệu chính xác đóng một vai trò quan trọng cho sự thành công của mô hình học tập của bạn. FSI-BPO cung cấp lực lượng lao động và máy móc công nghệ cao để có thể hỗ trợ quá trình nghiên cứu và góp phần vào sự thành công của mô hình AI / Học máy (Machine learning) với gán nhãn dữ liệu, sửa dữ liệu và phát hiện lỗi.

FSI-BPO có nhiều năm kinh nghiệm hợp tác, làm việc với các Nhà phát triển AI và các công ty, đã có chứng nhận và đủ điều kiện cho các dịch vụ gán nhãn dữ liệu chất lượng cao hỗ trợ cho việc gia công AI. Mạng lưới FSI-BPO gồm hơn 100 chương trình gán nhãn đủ điều kiện xử lý hàng triệu dữ liệu cho âm thanh, văn bản, hình ảnh và video trên hơn 200 ngôn ngữ.

DỊCH VỤ GÁN NHÃN DỮ LIỆU TẠI FSI-BPO

Dữ liệu được chú thích thích hợp là rất quan trọng đối với sự phát triển của các phương tiện tự hành, tầm nhìn máy tính cho máy bay không người lái và nhiều ứng dụng AI và robot khác. Vì ngôn ngữ của con người khá phức tạp, gán nhãn sẽ giúp ích cho các bộ dữ liệu được sử dụng để đào tạo AI và các mô hình học máy cho các mục đích khác nhau.

Có rất nhiều ứng dụng phổ biến của gán nhãn dữ liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ô tô tự lái, nông nghiệp, máy bay không người lái, robot dịch vụ và trợ lý do AI hỗ trợ. Do việc gán nhãn dữ liệu tốn nhiều thời gian. FSI-BPO cung cấp dịch vụ thuê ngoài có năng lực nhân sự cần thiết để giải quyết thời gian biểu và ngân sách cho bất kỳ dự án hỗ trợ AI / Học máy (Machine learning) nào. Hiện tại. FSI-BPOcó nhiều năm gia công phần mềm cho các mô hình AI / Học máy (Machine learning) quốc tế khác nhau cũng như các dự án quốc gia về gán nhãn dữ liệu. ........

Xem Full: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-gan-nh...-hien-nhu-nao/

!

Chủ đề cùng chuyên mục: