Thủ tục đăng ký bản báo cáo mặt hàng
Đối với một số sản phẩm thực phẩm đáng chú ý là được nhà nước phép tắc thì tổ chức, cá nhân tạo ra, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố mặt hàng được tiến hành như nào, có những chú ý gì? Công ty luật Việt An xin giải đáp để quý khách hàng tham khảo.

>>>xem thêm: tư vấn thủ tục công bố thực phẩm
Mặt hàng phải đăng ký bản công bố sản phẩm
Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP điều khoản chi tiết và thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm lý lẽ cơ quan, cá nhân sản xuất, bán buôn thực phẩm phải đăng ký bản thông báo mặt hàng đối với các sản phẩm sau đây:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chính sách ăn đáng chú ý là.
Mặt hàng dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có tính năng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng áp dụng Bởi Bộ Y tế quy định.

Trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố mặt hàng
Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm
cơ quan, cá nhân phát hành, bán buôn thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:
Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có tính năng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép áp dụng trong thực phẩm Do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Bởi vì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chính sách ăn đặc biệt, mặt hàng dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

Trong trường hợp cơ quan, cá nhân phát triển nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và tổ chức quản lý nhà nước có thẩm quyền Bởi vì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của tổ chức nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến tổ chức tiếp nhận đó. (hóa chất e-chem)

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở phát triển trở lên cùng phát triển một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản thông báo sản phẩm tại một tổ chức quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở tạo ra Do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã lựa chọn tổ chức quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại tổ chức đã lựa chọn.

Tổ chức có thẩm quyền thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký trong thời hạn cụ thể.
Hồ sơ đăng ký bản thông báo sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có tính năng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng áp dụng trong thực phẩm Bởi Bộ trưởng Bộ Y tế lý lẽ, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho cơ chế ăn thú vị là, mặt hàng dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe được thực hiện trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chủ đề cùng chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm: