chỉ dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108

Bài viết ngày hôm nay sẽ chỉ dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP cho mọi người đơn giản tham khảo hơn như sau
chỉ dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108
Hồ sơ cần chuẩn bị:

Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;
Bản thông tin chung về phân bón Do nhà sản xuất phân bón cung cấp bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng nhân tố hạn chế trong phân bón, tính năng, hướng dẫn sử dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón;

Bản chính thông báo kết quả khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP (trừ các loại phân bón nguyên tắc tại khoản 2 Điều 13 và phân bón có tên trong Danh mục phép tắc tại khoản 11 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP)
hoặc kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và có quyết định công nhận là hiện đại kỹ thuật (đối với phân bón điều khoản tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP)

>>>xem thêm: thủ tục đăng ký lưu hành phân bón

Mẫu nhãn phân bón theo đúng điều khoản.
Mẫu đơn số 01: Đơn đề nghị công nhận/công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định số 108/2017/NĐ-CP bạn có thể tải về tại đây:Mẫu số 01

Và Mẫu số 02: công bố kết quả khảo nghiệm phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP tại đây: Mẫu số 02

Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu:
Bước 1: tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
– Nếu hồ sơ không hợp lệ phải lên tiếng cho cơ quan, cá nhân để bổ sung hồ sơ.


Bước 3: Thẩm định hồ sơ và công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam: (công ty e-chem)
– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định để đánh giá hồ sơ công nhận.
– Ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu hồ sơ đáp ứng các phép tắc về phân bón;
– trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý Do.
hy vọng những thông tin cốt yếu trên có ích với bạn, Ngoài ra để được chỉ dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108 chi tiết và hỗ trợ giải đáp thêm hãy liên hệ cho chúng tôi ngay hôm nay
hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán bán buôn phân bónĐiều kiện để đơn vị có thể xin cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán kinh doanh phân bón:
cơ quan, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo nguyên tắc của pháp luật;
Có cơ sở buôn bán phân bón. Nơi bán buôn bán phân bón phải có: biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;
Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để bố trí hàng;

Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.
Trường hợp kinh doanh phân bón không có điểm bán phải có đăng ký doanh nghiệp; có vị trí giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua bán phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón; trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.