Kiểm tra sau thông quan là thế nào?

Là việc cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra, kiểm tra lại bộ thủ tục hàng hóa, sau lúc hàng đã được thông quan.
Thời điểm có thể là sau lúc thông quan một vài tuần, hoặc một vài tháng. Số lượng có thể 1 hoặc 1 số lô hàng từ thời gian nào đó.

Xem thêm bài viết: tư vấn kiểm tra sau thông quan tại luật hà đôVậy vì sao sau khi đã hoàn tất thủ tục hải quan rồi còn kiểm tra làm gì?
Hiện nay về chủ trương, hải quan đang đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thông quan nhanh giải phóng hàng sớm.
Ngoài ra, làm nhanh thì dễ bỏ sót, nên họ cũng siết lại khâu hậu kiểm. Nghĩa là, khi hàng về cảng, có thể làm thủ tục nhanh chóng, chỉ cần dựa trên bộ chứng từ chụp, chính yếu gồm: Hóa đơn thương nghiệp (Commercial Invoice), Vận đơn hãng tàu (B/L), chứng nhận nguyên bản gốc (C/O, nếu có)…
Trong quá trình làm thủ tục, hải quan có thể có nghi ngờ một vài nội dung nào ấy trên tờ khai, nhưng chưa đủ hạ tầng để chưng về giá trị khai báo. Họ thông báo cho chủ hàng lựa chọn:
  • Có thể làm tham mưu giá ngay, hoặc
  • Lựa chọn phương án không tham vấn giá, mà để kiểm tra sau.

Thường thì chủ hàng thích chọn bí quyết thứ hai để giải phóng hàng cho nhanh, giảm thiểu lưu kho lưu bãi. Và Do vậy, việc hải quan sẽ kiểm tra lại thủ tục lô hàng đấy coi như đã biết ngay lúc đang làm thủ tục nhập khẩu.

Mục đích kiểm tra sau thông quan là gì?Mục đích của việc kiểm tra sau khi thông quan của những doanh nghiệp, công ty là để kiểm tra việc chấp hành luật hải quan, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng như những quy định khác về xuất nhập khẩu, để ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế. Thông qua việc kiểm tra này, cơ quan hải quan có căn cứ để phát hiện, ngăn chặn hiện trạng gian lận trốn thuế cũng như hành vi vi phạm luật hải quan và vi phạm chính sách mặt hàng.
Bên cạnh đó, việc đơn thuần hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận tiện để thông quan nhanh, giải phóng hàng sớm, cũng dẫn đến đa dạng bất cập, tạo ra lỗ hổng. Bởi vậy khâu hậu kiểm được coi là giải pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật hải quan, vi phạm chính sách các bạn và gian lận trốn thuế.
Trong trường hợp hải quan nghi ngờ một vài nội dung nào đấy trên tờ khai trong quá trình làm thủ tục, nhưng lại chưa đủ cơ sở để bác bỏ về giá trị khai báo. Do đó, cơ quan hải quan sẽ thông báo cho đơn vị, tổ chức lựa chọn một trong 2 hình thức:
- Có thể làm tham vấn giá ngay.
- Không tham vấn giá mà để kiểm tra sau.
Nếu bạn có thắc mắc thì có thể liên hệ với chúng tôi qua website https://luathado.com/ để được tư vấn nhanh chóng.