Hiện nay với xu hướng hội nhập thì các công ty nươc ngoài sẵng sàng cung cấp chi phí để mở, thành lập các công ty, văn phòng đại diện tại Việt Nam.Văn phòng đại diện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài, thay doanh nghiệp mẹ thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thông tin, liên quan sự cộng tác. xây dựng văn phòng đại diện là một thủ tục hành chính được quy định Việt Nam luật pháp, tổ chức nước ngoài khi muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trước hết cần phải tò mò pháp luật, quy trình, thủ tục thành lập. mà làm sao đẻ thành lặp văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam đang trở thành vấn đề gặp nhiều gian khổ cho các chủ dầu tư. Một trong những giải pháp đó là thuê các tổ chức Luật có cung ứng dịhj vụ thành lập văn phòng đại diện nươc ngoài để đại diện đơn vị xây dựng văn phòng. Vậy khi thành lập văn phòng đại diện nước ngoài thì cần quan tâm những gì ?
1 Điều kiện xây dựng doanh nghiệpCăn cứ theo Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP để thành lập được văn phòng đại diện thì các công ty nước ngoài cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Là đơn vị được xây dựng và đăng ký kinh doanh theo điều khoản của luật pháp nước ngoài (pháp luật của nước nhà tham gia điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên hoặc đã được đất nước đó công nhận). Trường hợp không thuộc đất nước nhập cuộc thì phải được Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành chấp thuận.

– Kể từ ngày đăng ký thành lập, đơn vị đã hoạt động được ít ra là 01 năm.

– Tính từ ngày nộp hồ sơ xây dựng văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài, thời hạn hoạt động trên Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của doanh nghiệp còn chí ít 01 năm (nếu có quy định).

– mục đích thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện đảm bảo phù hợp với các cam kết trong Điều ước quốc tế. Trường hợp mục đích khác cam kết trong Điều ước quốc tế thì phải được sự hài lòng của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

2. Trường hợp không được phép thành lập

https://khoinghiep.thuvienphapluat.v...-ty%20(16).jpg

Dù phục vụ đủ các điều kiện để cấp phép xây dựng văn phòng đại diện nước ngoài, tuy nhiên theo lao lý tại Điều 14 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì tổ chức nước ngoài vẫn không được phép thành lập văn phòng đại diện trong một số trường hợp, cụ thể:

- tổ chức đề xuất cấp giấy phép xây dựng Văn phòng đại diện trong thời kì 02 năm, tính từ ngày doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép xây dựng.

-Vì lý bởi vì khách quan như quốc phòng, bình an đất nước, trật tự, an ninh xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe tập thể nên hạn chế thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài. Và một số trường hợp khác nhưng mà quy định có pháp luật.

3 thời gian xây dựng văn phòng đại diện

Theo pháp luật của Luật đơn vị, sau khi công ty, doanh nghiệp nộp giấy tờ đăng ký xây dựng văn phòng đại diện, sau khoảng 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đơn vị sẽ được cấp Giấy chứng thực hoạt động của văn phòng đại diện. Trong khi, chủ đầu tư phải thông báo kết quả 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ lao lý đã quy định.


https://www.htc-law.com/tu-van-dau-tu/tu-van-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai,230.html

Chủ đề cùng chuyên mục: