Chương trình du học Đài Loan vừa học vừa làm 2020
du học đài loan vừa học vừa làm 2020

Hệ chuyên ban
- Năm đầu tiên các du học sinh sẽ học tiếng và học từ vựng chuyên ngày.

- Từ năm thứ 2 trở đi các học viên sẽ được bố trí thực tập tại các doanh nghiệp được chỉ định


Chương trình học với hệ chuyên ban ngắn hạn
- Cũng giống như hệ chuyên ban, năm đầu tiên các du học sinh sẽ được học chương trình tiếng Trung và chuyên ngành tại trường.

- Từ năm thứ 2 du học sinh sẽ được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp mà nhà trường có liên kết.

Chương trình du học Đài Loan hệ tự túc chuyên ban
- Từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 du học sinh sẽ học tiếng Trung và các môn chuyên ngành.

- Năm thứ 4: du học sinh sẽ thực tập tại các doanh nghiệp có sự hợp tác với nhà trường.

- Kết thúc chương trình học du học sinh sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đại học của Đài Loan.

Chương trình du học Đài Loan hệ ngôn ngữ
Chương trình du học Đài Loan hệ ngôn ngữ sẽ kéo dài từ 3 tháng đến 2 năm. Các du học sinh sẽ được học tiếng Trung tại các nhà trường.

Chương trình du học Đài Loan hệ đại học tự túc
Thời gian học đại học tại Đài Loan cũng như học đại học ở Việt Nam kéo dài tới 4 năm. Trong thời gian này các du học sinh sẽ được học các môn học có liên quan đến chuyên ngành học.

Chương trình hệ thạc sĩ tự túc
Thời gian đào tạo thạc sĩ sẽ kéo dài từ 1.5 đến 2 năm, các du học sinh sẽ học các môn có liên quan đến chuyên ngành học.

Điều kiện để nhận học bổng du học Đài Loan
du học đài loan vừa học vừa làm 2020

Tùy từng chương trình du học khác nhau mà điều kiện để được nhận học bổng du học Đài Loan cũng sẽ khác nhau:

Điều kiện để nhận học bổng với chương trình đại học chuyên ban ngắn hạn 2 năm

- Ứng viên phải tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, điểm trung bình các môn phải đạt 6.0 và phải có chứng chỉ TOCFL 1.

Điều kiện nhận học bổng với hệ đại học chuyên bạn
- Ứng viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Điểm trung bình các môn học phải đạt từ 6.o trở lên và có chứng chỉ TOCFL 2.

Điều kiện nhận học bổng du học ngôn ngữ
- Yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông và phải đạt điểm trung bình các môn học từ 6.0 trở lên và phải có chứng chỉ TOCFL 1 trở lên.


Điều kiện nhận học bổ cho các ứng viên dự học hệ đại học tự túc 4 năm

Yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình môn phải đạt từ 6.0 trở lên và đạt chứng chỉ TOCFL 2 trở lên.

Điều kiện nhận học bổng hệ thạc sĩ tự túc

Yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp đại học với điểm trung bình môn từ 7.0 trở lên và có chứng chỉ TOCFL.

Trên đây là những điều cần biết về chương trình du học Đài Loan vừa học vừa làm 2020. Liên hệ với Xuất khẩu du học Việt nếu bạn đang có nhu cầu du học Đài Loan theo hình thức vừa đi học, vừa đi làm.