Cây balsa sống tự nhiên trong rừng rậm nhiệt đới ở trung và nam Mỹ. Nhưng phần lớn gỗ balsa cho máy bay mô hình thường được cung cấp từ Ecuador ở bờ biển phía tây của Nam Mỹ.

Trước đây người ta thường gọi cây balsa là cây dại. Cây balsa tái sinh bằng hạt của nó, gió thổ hạt của nó và phân bố rời rạc trong rừng.

Cây balsa mọc rất nhanh, sáu tháng sau khi nẩy mầm thì thân nó được 3.5 cm cao khoảng 3 đến 4 m. Trong vòng 6 đến 10 năm thì nó cao khỏang 20 đến 30 m và đường kính là 0.3 đến 1.3 m, lúc này ngừơi ta sẻ cắt nó.

Cây balsa chỉ có khỏang 40% là chất rắn, để có được sức mạnh đứng thẳng thì cây balsa chứa nước trong tế bào của nó làm cho nó trở nên cứng.

Khi chọn những tấm gỗ balsa để làm mô hình thì bạn cần biết thớ gỗ và trọng lượng của nó. Chiều của thớ gỗ quyết định độ cứng và dẻo dai của gỗ.

Nguồn: Nghề gỗ