xử lý chất thải công nghiệp Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, hằng ngày, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) hoạt động sản xuất thép, nhiệt điện than và phân phối phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt đô thị khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm nông nghiệp khoảng 43 triệu tấn... Song đông đảo lượng chất thải này chưa được tận thu, sử dụng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành chế tạo khác Hình như Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu chuyên dụng cho chế tạo trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, tổ chức Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng năm 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn tiêu dùng khoa học chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít tiêu dùng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục công nghệ an ninh và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thách thức trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là so sánh với việc tái chế, tái dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, sản phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Khó khăn trong việc tiêu thụ cống phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, kỹ thuật và quy mô tái chế chất thải còn lạc hậu, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ người tiêu dùng nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, công sở cổ phần tư vấn thành lập điện 1 cho biết, do khoa học đốt tại một vài người sử dung đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới khả năng dùng cho cung cấp vật liệu thành lập. Hơn nữa, trong cơ chế chính sách vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ dùng cho các ứng dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại những nhà máy nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn bình thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải gian nguy thì tro bay của các dân dụng thuộc đối tượng "có kỹ năng" là chất thải nguy hại. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của công sở quản lý, công ty cùng với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường nguyên tắc thu hồi xử lý rác thải sau chế tạo và khuyến khích tái chế. Ngoài ra có Chiến lược lớn mạnh xanh năm 2012, Chiến lược vững mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để xây dựng cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực tưới tiêu, tăng sử dụng năng lượng sinh khối và khí sinh học; xây dựng mô hình cung cấp hài hòa xử lý chất thải, sinh năng lượng. Đặc biệt, ưu tiên tái chế, dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, cung ứng vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi chế tạo; thúc đẩy phân phối năng lượng từ chất thải thành phố.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các khoa học hiện đại để xử lý tăng cao chất lượng tro xỉ, cải thiện các công đoạn xử lí nước sạch đốt than, tăng kỹ năng tái tiêu dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dạy liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái sử dụng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả tiêu dùng vật liệu xây dựng không nung, lớn mạnh thị trường vật liệu thành lập từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chế độ, hình thức ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... so sánh với các nhà phân phối xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã thắng lợi trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho phân phối. vì vậy, với kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng cung cấp Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện Tổ chức GC International tán thành, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì kỹ năng thu gom, tái sử dụng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu khoa học, nguồn lực... để thu gom, tái dùng rác thải. GC International chuẩn bị hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm để cung cấp Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải