Công ty xử lý chất thải công nghiệp Trong phạm vi toàn quốc ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày lên đến trên 13.000 tấn, trong đó chiếm một phần không nhỏ chất thải rắn nguy hiểm, tập trung cơ bản ở 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam, số đông phát sinh do các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, song vẫn chưa được quản lý và thu gom, xử lý triệt để.

Dường như, tổng lượng chất thải rắn nguy khốn phát sinh trong các làng nghề trên toàn quốc cũng vào khoảng 2.800 tấn/ngày. Riêng các làng nghề ở khu vực miền Bắc phát sinh chất thải rắn nhiều nhất, đặc thù là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng với nguồn chất thải rắn gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ sắt có số lượng từ 1-7 tấn/ngày.

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ nhập khẩu phế liệu vi phạm luật pháp như pin, ắc quy, bản mạch...đã cũ hoặc hỏng vào lãnh thổ nước ta buộc phải tiêu hủy cũng không hề nhỏ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hải Phòng: Trong 3 năm (2003-2006), đơn vị đã phát hiện gần 2.300 container chứa gần 37.000 tấn ắc quy chì phế thải nhập vào cảng Hải Phòng. Còn 2 năm (2008-2009) tiếp tục phát hiện thêm 340 container rác phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập vào cảng. Từ năm 2010 đến nay, cảng Hải Phòng vẫn còn lưu giữ hơn 300 container chất thải vi phạm luật pháp bảo vệ môi trường.Chất thải ngày càng tăng. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN

=> Quy trình xử lý chất thải công nghiệp => giá xử lý rác thải công nghiệp

Nguyên nhân của tình trạng nhập khẩu phế liệu bất hợp pháp vào nước ta là do hệ thống điều khoản chưa đồng bộ, nên những cửa hàng đã lợi dụng nhập khẩu dưới danh nghĩa nhập khẩu hàng hóa, hoặc phế liệu làm nguyên liệu cung cấp. Mặt khác, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp chưa phục vụ được nhu cầu, Bên cạnh đó khối lượng chất thải không ngừng ngày càng tăng.


Đồng thời, việc thu gom và lưu chứa chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hiểm hầu như chưa được lưu ý tại những cơ sở chế tạo vừa và nhỏ. khoa học xử lý chất thải rắn còn nhiều về việc bức xúc, chẳng hạn như lựa chọn các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom chưa đủ căn cứ và thực tiễn có tính thuyết phục; kỹ thuật xử lý chất thải chưa đảm bảo kỹ thuật và vệ sinh môi trường, nên chưa thu được nhiều sự ủng hộ của nhà máy địa phương. Các công trình xử lý chất thải rắn còn manh mún, phân tán theo đơn vị hành chính. do đó công tác quản lý chưa tốt nhất, suất đầu tư cao, hiệu quả tiêu dùng thấp, gây lãng phí đất. Nhiều cửa hàng chưa để ý đến việc đầu tư công nghệ để tái chế chất thải, do doanh thu từ các vật phẩm tái chế hiện khá thấp và không bất biến.

Theo đánh giá của Tổng cục Môi trường, nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải rắn vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và chưa phẳng phiu giữa các lĩnh vực. Chẳng hạn như nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hiện gặp đa số cạnh tranh trong huy động các nguồn vốn bổ sung hàng năm; tổng thu từ các các loại phí cái này quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn công nghiệp nói riêng chỉ đáp ứng được 60% tổng mức giá vận hành, duy tu và bảo dưỡng sơ đồ quản lý. Bên cạnh đó đó cơ cấu phân bổ ngân sách dành hơn 90% cho hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải, nên giá tiền dành cho xử lý, tiêu hủy chất thải rắn rất thấp, không thể phục vụ được nhu cầu.

Nguồn tham khảo: https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải