Những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý đào tạo là gì và các câu hỏi liên can sẽ được bên tôi giải thích kỹ hơn trong chủ đề này bạn nhé hoặc liên hệ ngay để được hướng dẫn thêm.

Các tính năng của phần mềm quản lý đào tạo ?

Xem thêm https://forum.affinity.serif.com/ind...-quanlydaotao/

Phần mềm quản lý trường học được thiết kế thông minh, theo đúng quy trình quản lý và qui chế của bộ. Khả năng linh hoạt cao cho cả hệ niên chế vào tín chỉ. đội ngũ phần mềm đã được ứng dụng rộng lớn cho những trường học trong cả nước đào tạo tại các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, hệ chuyên nghiệp và cả hệ đào tạo nghề.Phần mềm có một vài tính năng nổi bật như sau:

1. Quản lý tuyển sinh.
2. Quản lý học sinh học sinh.
3. Quản lý đào tạo.
4. Quản lý gần thời khoá biểu tự động.
5. Quản lý giờ dạy giảng viên.
6. Quản lý tài chính.
7. Quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên.
8. Scan điểm thông minh.
9. Cổng thông tin điện tử.

Đó là những san sẻ nhỏ của bên mình. Nếu bạn có thắc mắc gì thì xin liên lạc ngay để được bên mình hỗ trợ thêm nữa bạn nhé

Tham khảo: http://phanmemquanlydaotao.cuchot.mobi/