Lịch sự kiện kinh tế là lịch thời khắc xem giờ nào nước nào công bố tin gì, độ quan trọng ra sao. Trader sẽ dựa vào lịch sự kiện kinh tế để đoán định xem liệu hôm đó giá có thể biến động mạnh không, tùy thuộc vào những báo cáo kinh tế được dự kiến sẽ công bố trong hôm đó.

Một số lịch sự kiện kinh tế cho thị trường Forex thường được dùng là tại ForexFactory, Fxstreet hoặc Investing.

Lịch sự kiện kinh tế cho thị trường Forex của đặc điểm của thị trường ngoại hối FBS

https://vnfbs.com/analytics/calendarLịch sự kiện kinh tế này sẽ tự động lấy giờ theo giờ của chúng ta. Hoặc trong trường hợp không đúng giờ thì bạn có thể tự vào chỉnh tại mục TIME

Khi bấm vào từng sự kiện, lịch sự kiện kinh tế sẽ trình bày cụ thể nội dung của sự kiện đó và tầm quan trọng của nó

Thông tin chi tiết của 1 sự kiện kinh tế trong lịch

Lịch sự kiện kinh tế này sẽ được cập nhật theo giờ gian thực một cách sớm nhất

Bên cạnh đó, nhược điểm lớn nhất của lịch sự kiện kinh tế này là nó chỉ mới có dữ liệu 3 quốc gia và khu vực kinh tế và EU, Mỹ và Nhật, nghĩa là ảnh hưởng tới đồng EUR, đô la và JPY. Đây là 3 đồng bạc được giao dịch nhiều nhất thế giới hiện nay. bên cạnh đó, việc thiếu tin của các quốc gia lớn khác như Anh, Úc, Canada...là điều khó có thể chấp nhận đối với Forex Trader.