Công ty xử lý chất thải công nghiệp khoa học đốt chất thải ngày càng được sử dụng đa dạng nhờ ưu thế có thể giảm được từ 90 – 95 % thể tích và khối lượng chất thải; có thể tận dụng nhiệt, tiết kiệm được thể tích, hạn chế ô nhiễm nước, mùi hôi với biện pháp chôn lấp. khoa học này được quan tâm ngày càng nhiều tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có nguồn chất thải rắn, chất thải nguy khốn lớn nhất nước. Tuy nhiên các lò đốt đang được dùng tại thành phố thường có ngựa nhỏ, chưa phục vụ được nhu cầu cần tiêu hủy khối lượng chất thải tăng thêm trên địa bàn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Trung tâm khoa học môi trường (ENTEC) đã ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy nan tại TP. Hồ Chí Minh năm 2010 là 2.111.165 tấn chất thải rắn công nghiệp; trong đó có 333.738 tấn chất thải rắn nguy hại, 4.166 tấn chất thải y tế, 28.240 tấn dầu nhớt từ rửa, sửa chữa xe máy, 48.144 tấn bùn từ sản xuất thực phẩm, 43.800 tấn bùn độc hại từ các ngành khác. Vào năm 2020, chất thải rắn công nghiệp của thành phố sẽ tăng lên 5.475.819 tấn, trong đó có 865.631 tấn chất thải nguy hại.

Kết quả nghiên cứu thành phần chất thải rắn công nghiệp của 15 ngành công nghiệp cho thấy chất thải từ ngành hình thành thực phẩm chiếm 31,4%, dệt nhuộm 12,8%, may mặc 2,7%, da 2%, giấy và bột giấy 12,2%, gỗ 5,6%, nhựa và cao su 6,4%, dầu khí 0,06%… đa số chất thải từ các ngành này đều có thể cháy được (chiếm 73,16%). Trong số đó có 24,2% chất thải từ ngành giấy, nhựa, cao su, gỗ có thể tái dùng. Khối lượng chất thải có thể thiêu đốt còn lại khoảng 48,96% tổng khối lượng chất thải, tương đương 2.832 tấn/ngày năm 2010 và 7.345 tấn/ngày vào năm 2020.

tiêu dùng nguồn nguyên liệu này như thế nào cho có ích nhất, như phối hợp phát điện… đang là mối lưu ý của các nhà công nghệ, các nhà quản lý.

hiện tại, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hiểm ở nước ta đang được thiêu đốt hài hòa trong các lò có sẵn như nồi hơi công nghiệp, nung gạch, gốm sứ, nung clanhke hoặc đốt một cấp hoặc đốt hai cấp trong các lò chuyên dụng công suất thấp, ghi lò tĩnh điện, nạp liệu thủ công. không tính ví như đốt chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy nan tại người dùng Xi măng Holcim (Kiên Giang) có kiểm soát và được cấp phép, đa số các trường hợp đốt kết hợp còn lại đều chưa được phép của các công ty quản lý môi trường.

=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại => vai trò của môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

tất cả các xí nghiệp xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải gian nguy như Tân Đức Thảo, Việt Úc, Môi trường Xanh, Sông Xanh… đều thiết bị các lò đốt một hoặc hai bậc, HP từ 0,5 tấn đến 4 tấn/ngày. mọi các lò đốt này đều được sản xuất trong nước, nên chất lượng không ổn định, chưa có biện pháp tận dụng nhiệt. Các lò đốt này đều có vật dụng xử lý khí thải, nhưng khó có thể đạt hoàn toàn quy chuẩn môi trường (nhất là khí Dioxin/Furan). Tro của các lò đốt chất thải nguy nan có thể chứa một số thành phần chất nguy hiểm, nhưng chưa được xử lý do chưa có bãi chôn lấp an ninh và bí quyết hóa rắn bằng xi măng chưa được dùng.

Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn (Hà Nội) được vật dụng lò đốt chất thải công nghiệp CEETEA – CN150 ngựa 5 tấn/ngày. Năm 2010, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đầu tư tiếp một lò đốt rác ngựa 10 tấn/ngày.

Bên cạnh đó đó, không ít tổ chức nước ngoài đã giới thiệu khoa học đốt chất thải sinh hoạt thị trấn, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy nan phối hợp phát điện tại đô thị Hồ Chí Minh. Có tới 4 tổ chức của Singapo, Australia, Canada đưa ra dự án đốt chất thải rắn kết hợp phát điện; còn liên doanh giữa cơ quan Đại Lâm và Entropic Energy – Mỹ đưa ra dự án xử lý rác bằng nhiệt phân.

Trong số này, có dự án của công sở Fluid – Tech (Australia) đề xuất 100% vốn nước ngoài để thành lập một người dùng đốt chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt ngựa 1.500 tấn/ngày phối hợp phát điện ngựa 40 MW tại đô thị. Dự án này từng được UBND thành phố chấp thuận về chủ trương từ năm 2004, nhưng do một vài nguyên nhân, dự án đã phải tạm dừng các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư.

Như vậy, câu chuyện có thể đốt gần 50% chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy khốn tại thị trấn Hồ Chí Minh vẫn còn phải được các nhà khoa học, cấp chính quyền lưu ý nhiều hơn nữa, mới có thể biến một lượng chất thải đẩy đà thành item bổ ích đồng thời với việc hạn chế đáng kể nguồn gây ô nhiễm.

Web: https://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://chatthaicongnghiep.wordpress.com/
http://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://sites.google.com/site/congty...haicongnghiep/
https://chatthaicongnghiep.tumblr.com/