Tham gia một cộng đồng sôi động đầy ắp các sinh viên, chuyên gia và chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực tại Viện Công nghệ Rochester (RIT). Với môi trường hoàn hảo để theo đuổi niềm đam mê của bạn, RIT cung cấp một giao lộ về các ngành học để bạn có thể khởi nghiệp.

Cơ quan sinh viên tại RIT bao gồm khoảng 15.400 sinh viên đại học và 3.200 sinh viên sau đại học. Học sinh ghi danh đại diện cho tất cả 50 tiểu bang và hơn 100 quốc gia. Có 3.200 sinh viên thuộc nhiều chủng tộc và dân tộc khác nhau, và 2.685 sinh viên quốc tế đã đăng ký cho bạn một bầu không khí quốc tế thực sự.

MS trong chương trình quản trị hệ thống y tế xây dựng trên nền tảng các khóa học về chính sách và hình thành luật, kinh tế y tế, tài chính, cải cách bảo hiểm, đổi mới, công nghệ thông tin, hệ thống, hoạt động và lãnh đạo.

Công việc của khóa học tập trung vào các kỹ năng và bộ kiến ​​thức được xác định và xác nhận bởi các tổ chức lãnh đạo chăm sóc sức khỏe quốc gia. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình được chuẩn bị để đảm nhận vai trò lãnh đạo lâm sàng và kinh doanh trên toàn ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đa dạng.

Ngành chăm sóc sức khỏe đang thay đổi nhanh chóng do cải cách y tế và Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Bằng cấp MS bao gồm các khóa học cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức chuyên sâu về các lĩnh vực cần thiết để quản lý hiệu quả các tổ chức y tế như:

Nghiên cứu
Quản trị và kinh tế
Tài chính
Bảo hiểm y tế
Cải tiến quy trình
Quản lý dự án và tin học
Chương trình giảng dạy cũng cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một cái nhìn rộng về các vấn đề chăm sóc sức khỏe mà các quản trị viên và các nhà lãnh đạo phải được chuẩn bị để đối phó hiệu quả. Học sinh cũng sẽ được chuẩn bị để phát triển và thực hiện các kế hoạch được thiết kế để tạo ra và chỉ đạo các tổ chức chăm sóc sức khỏe của tương lai. Sinh viên tốt nghiệp sẽ không chỉ dẫn dắt các tổ chức chăm sóc sức khỏe ngày nay, họ sẽ tạo ra các cơ sở tập trung vào bệnh nhân trong tương lai.

Kế hoạch học tập
Chương trình yêu cầu 39 giờ tín chỉ ở trình độ sau đại học và có thể hoàn thành trong hai năm hoặc ít hơn. Học sinh có thể hoàn thành chương trình trên cơ sở bán thời gian. Học sinh phải duy trì điểm trung bình 3.0 điểm. Đến cuối chương trình học của mình, học sinh hoàn thành một dự án capstone bao gồm một kinh nghiệm nghiên cứu cộng đồng.
Bài tiếp theo:
>>> http://climatejusticeonline.org/tin-tuc-giao-duc/