công ty xử lý nước thải công nghiệp xong kế hoạch giám sát về thu gom và xử lý rác thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, Ban thị trấn - HĐND thị trấn Hà Nội kết luận, còn nhiều sống sót, hạn chế trong việc thực hiện quy định điều khoản về thu gom và xử lý nước thải khu công nghiệp.
Thống kê của Sở xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 43 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào động tác bình ổn, trong đó có 21 CCN đã và đang được đầu tư thành lập trạm xử lý nước thải. Có 3 cụm đã có dự án nhưng chưa đầu tư, còn lại 19 cụm chưa có dự án đầu tư thành lập trạm xử lý nước thải tập trung.

Trong số các cụm đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, mới chỉ có 13 cụm hoạt động bình ổn trạm, 8 cụm đã có trạm nhưng chưa tác động hoặc không hành động. một vài trạm có ngựa thiết kế khá lớn như cụm Bát Tràng (Gia Lâm), Duyên Thái (Thường Tín), Nguyên Khê (Đông Anh)…, không được vận hành hoặc vận hành không đạt chất lượng.

Dường như, Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết, nhiều trạm xử lý nước thải tập trung của các cụm công nghiệp đã được thành lập cũng không có sơ đồ quan trắc nước thải tự động theo đúng quy định.

hiếm hoi, có những trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng từ 10 năm trước nhưng chưa một lần được vận hành. chi tiết, cụm cung cấp làng nghề tập trung Tân Triều (Thanh Trì) được được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung từ năm 2007, nhưng đến nay, sơ đồ chưa một lần được vận hành. Trong khi đó, các nhà phân phối ở đây chủ yếu động tác trong lĩnh vực nhuộm vải, nhựa tái chế, cung cấp giấy, nước uống tinh khiết, lưu lượng thải chứa nhiều hóa chất không được xử lý tập trung trước khi thải ra môi trường.

Điểm công nghiệp Hồ Điền, xã Liên Trung (Đan Phượng) chưa được thành lập sơ đồ xử lý nước thải tập trung, nên toàn bộ nước thải trong công đoạn chế tạo và sinh hoạt của các nhà phân phối đều xả thẳng ra môi trường gây hệ lụy đáng báo động về môi trường.

Giải thích về tình trạng nước thải công nghiệp chưa mang đến hiệu quả nhất, chỉ đạo Sở xây dựng cho biết, công tác quản lý vận hành trạm xử lý nước thải còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều cửa hàng chưa kết hợp với các chủ đầu tư của cụm công nghiệp trong việc đấu nối thoát nước để thu gom nước thải về trạm, dẫn đến Một số trạm đã hành động nhưng vẫn dưới HP kiểu dáng phần lớn, hao phí đầu tư.

Ngoài ra, nhận thức của các công ty về bảo vệ môi trường còn tránh, các cơ sở đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, nghĩa vụ của chủ nguồn thải chất thải nguy hại chưa hầu hết theo quy định, vẫn thực hiện mang tính đối phó.
=> nước thải công nghiệp là gì => xử lý chất thải công nghiệp

Trưởng ban thị trấn Nguyễn Nguyên Quân nhận định, nếu không sớm có phương án toàn bộ để giải quyết thực trạng này thì về việc môi trường rất đáng lo lắng. vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành khi để tồn tại các trạm đã được đầu tư thành lập nhưng không vận hành hoặc vận hành không hiệu quả nhất.

Để khắc phục ngay những tránh, HĐND thành phố đã thông qua kế hoạch, trong đó, đến hết năm 2017, tỷ trọng cụm công nghiệp đã tác động bất biến có trạm và sơ đồ thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt 55,8%. Sở thành lập cần kết hợp với Sở Công thương và Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, đánh giá lại cách thức của đô thị, tham mưu UBND TP trình HĐND điều chỉnh chế độ cho ưa thích nếu cần thiết.

Đồng thời, các Sở mức độ am hiểu tham mưu cho đô thị ban hành chế tài xử lý đối với các công ty không chấp hành đầy đủ điều khoản về xả thải và có phương án toàn thể trong quản lý việc xả thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 trạm nước thải tập trung đã được thành phố phê duyệt dự án đầu tư là trạm Phú Thịnh (Sơn Tây) và Ngọc Sơn (Chương Mỹ, Sở khoáng sản & Môi trường cần triển khai quyết liệt luật pháp về thu phí bảo vệ môi trường với các công ty, cơ sở cung ứng kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: