công ty xử lý nước thải công nghiệp - Tham dự có Thứ trưởng Bộ tưới vườn và lớn mạnh Nông thôn Vũ Văn Tám; đại diện chỉ đạo Tổng cục Môi trường - Bộ khoáng sản và Môi trường; các cục, viện thuộc Bộ tưới tiêu và vững mạnh Nông thôn; các nhà kỹ thuật, doanh nghiệp, nhà quản lý về lĩnh vực chăn nuôi, môi trường...Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban công nghệ, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, hội thảo là một trong những động tác nằm trong kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban kỹ thuật, khoa học và Môi trường về thực hiện chính sách, lao lý về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi cũng như công đoạn thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi sẽ trình QH tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Các đại biểu dự hội thảo đã nghe tham luận về thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam; bàn bạc về những cạnh tranh, bất cập trong bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, dùng hiệu quả chất thải chăn nuôi, và tập đoàn thực hiện các pháp luật có liên quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam đang trở thành ngày càng nghiêm trọng, khởi thủy từ việc xử lý chất thải động vật và tiêu dùng thức ăn thương phẩm chưa tốt. Cụ thể, khoảng 40% lượng chất thải không qua xử lý được thải ra môi trường và khoảng 60% còn lại được xử lý nhưng chưa đạt quy chuẩn cho phép.


Ảnh: chú thích
về chuyện ban hành các văn bản về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các nhà quản lý về môi trường, chăn nuôi cho biết, sơ đồ văn bản dần được hoàn thiện; kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi cũng không ngừng được bổ sung, nâng cấp. Tuy nhiên, một trong những bất cập ngày nay là vẫn chưa có pháp luật (gồm cả hướng dẫn) Cụ thể về tái sử dụng nước thải chăn nuôi vào mục đích gì (trồng trọt, tưới cafe nuôi trồng); pháp luật trong quản lý cơ sở chăn nuôi có sự sai khác về đối tượng quản lý. Hay, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành lao lý về bảo vệ môi trường so sánh với các cơ sở chăn nuôi chưa được chú trọng...

Đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhiều đại biểu cho rằng, cần ban hành, hoàn thiện các quy định lao lý bảo vệ môi trường riêng cho lĩnh vực chăn nuôi, không sử dụng chung cho mọi cơ sở như hiện nay. Phân định rõ vai trò, bổn phận trong và ngoài hàng rào khu vực chăn nuôi quy trình cung cấp của hai ngành khoáng sản - môi trường và đồng ruộng. Đồng thời, tăng nhanh tuyên truyền, nâng cao ý thức của số đông và đại lý trong thực hiện các pháp luật của luật pháp về bảo vệ môi trường; nghiên cứu các mô hình xử lý hiệu quả nhất chất thải chăn nuôi...

=> công ty xử lý nước thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Nhấn mạnh việc quản lý, bảo vệ tốt môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi không chỉ đóng vai trò cần thiết trong Phát triển tưới cafe bền vững ở nước ta, mà còn ảnh hưởng lớn tới an ninh vệ sinh thực phẩm và sức khoẻ đồng đội, nhiều ý kiến bắt buộc, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, quy định trong lĩnh vực này. Qua đó, tìm ra những giải pháp hiệu quả để vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo đảm tiện lợi cho đại lý chăn nuôi, giảm mức giá sản xuất, thúc đẩy ngành chăn nuôi tăng trưởng bền vững.


https://infogram.com/cong-nghe-xu-ly...8oz7vy6gz?live
https://sites.google.com/site/congty...-nhat-hien-nay
http://chatthaicongnghiep.over-blog....-nhat-hien-nay
https://www.linkedin.com/pulse/cung-...chất-thải/