Công ty xử lý chất thải công nghiệp Đáng lúng túng, số liệu giám sát của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho thấy, 40% trong tổng lượng chất thải chăn nuôi phát sinh hằng ngày không qua xử lý trước khi xả thải ra ngoài. Số còn lại được xử lý, nhưng số đông chưa đạt quy chuẩn. Xét trên khía cạnh cách thức chăn nuôi, có tới 32% trang trại và 47% nông hộ không có bất kỳ biện pháp xử lý chất thải nào trước khi xả ra môi trường. Chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng tới chất lưu lượng ngầm, làm suy giảm chất lượng đất canh tác. Không chỉ vậy, sự phân hủy các loại chất thải phát triển CO2, NH3, CH4, H2S, vi khuẩn, khí nhà kính và mùi khó chịu… ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của mọi người.Theo rà soát của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện, cách xử lý chất thải chăn nuôi đa dạng vẫn là ủ phân compost - phân phối phân vi sinh, đệm lót và chế phẩm sinh học, nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi… đặc trưng, cả nước hiện đã thành lập được 467.231 bể khí sinh học (biogas). Đây là giải pháp đơn thuần và yêu thích trong xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, việc đặt ra là thành phần gây ô nhiễm sau xử lý bằng hệ thống biogas qua phân tích vẫn còn rất cao.
Xóa bỏ dần chăn nuôi nhỏ lẻ

Theo tính toán, cùng với một dự án chăn nuôi khi được triển khai, kinh phí xử lý môi trường hiện chiếm tỷ trọng từ 25 - 30% tổng mức đầu tư. Dường như, để xử lý 1m3 nước thải đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT của Bộ TN&MT phải mất tới 11.000 đồng/m3. Cần nguồn tài chính lớn cho quy trình chăn nuôi an ninh, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn từ các chính sách như Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của người dùng còn rất cạnh tranh. Việc chăn nuôi vẫn chủ công ở quy mô nhỏ lẻ, khiến việc kiểm soát các khía cạnh phát thải không dễ. Ngoài ra kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi được sử dụng hiện nay cũng chưa loại bỏ triệt để được các chi tiết gây ô nhiễm…

=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Để giải quyết bài toán chất thải trong chăn nuôi, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Tống Xuân Chinh cho rằng, cần luật hóa các vùng cấm chăn nuôi, bảo vệ môi trường thông qua lộ trình dừng chăn nuôi. Đồng thời thành lập các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hàng rào công nghệ để các tỉnh vành đai sản xuất thực phẩm cho thị trấn lớn, tiến tới đào thải giết mổ gia súc, gia cầm tại nội đô. Bên cạnh đó, cần sớm rà soát quy hoạch tăng trưởng kinh tế trang trại theo hướng tập trung, xa khu dân cư…

Ở một yếu tố khác, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức đề xuất, cần quản lý ngặt nghèo quy hoạch chăn nuôi theo lộ trình, dứt điểm xóa bỏ chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ. Nghiên cứu các mô hình cung ứng tưới vườn (trong đó có chăn nuôi) không phát thải theo hình thức quay vòng tận thu. Ông Thức cũng cho rằng, không tính từng bước hình thành chiến lược quản lý chất thải theo hướng luận bàn hàng hóa, cần xây dựng hình thức hỗ trợ so với các DN thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi… Đây sẽ là những giải pháp căn cơ nhằm giảm dần hành động tiêu cực của chất thải chăn nuôi tới môi trường

https://medium.com/@chatthaicongnghiephcm
https://plus.google.com/u/0/102380748673325446823