Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa lớn mạnh thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng gia tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng cung cấp công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm => giá xử lý rác thải công nghiệp


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng Khoa học Môi trường, Viện Khoa học Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường gồm: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Hình như, thành phần chất thải nguy khốn như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình cung ứng công nghiệp. Đáng quan tâm là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe loài người, đặc biệt là so sánh với người công phu làm việc tại các khu cung cấp công nghiệp cũng như người sử dung vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, trong khi lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. hiện tại, ở tất cả các địa phương, Cty Môi trường thành phố là DN Nhà nước, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thị trấn và CTRCN. Tuy nhiên, ngoài những thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại phần lớn các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang vật dụng.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

trong khi đó, tác dụng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ khoáng sản và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm hiệu quả quản lý. đặc biệt, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, tính năng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì tính năng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở thành lập. Vì vậy, ở mỗi địa phương, công dụng quản lý CTR được giao cho những đơn vị khác biệt.

Nguồn vốn đầu tư cho tác động BVMT khá phổ biến (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng tháng, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho hành động này lại thấp.

dù rằng hàng năm, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều cơ quan thanh, kiểm tra tình hình tuân thủ luật pháp lao lý BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến động tác này bị phát hiện.

Để tăng cao các biện pháp quản lý giám sát ngặt nghèo CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng luật pháp chi tiết công dụng, nhiệm vụ của các công ty tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng cao vai trò của các công ty tham gia quản lý CTR.

để ý đầu tư về nguồn lực tài chính, trang thứ và nhân lực cho các DN đảm bổn phận vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các công nghệ xử lý CTR phải ưng ý với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời sử dụng các công nghệ xử lý hiện đại, bình an, ưng ý.

Ngoài việc tăng ý thức trong việc vâng lệnh các pháp luật về BVMT, các DN chế tạo công nghiệp cần đầu tư thay đổi kỹ thuật; hạn chế dùng các hóa chất độc hại trong từng giai đoạn cung cấp.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng hạn chế, tái dùng, tái chế chất thải bằng cách hạn chế tối đa nguyên liệu đầu vào; nâng cao sử dụng chế tạo sạch hơn; tăng lên quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, cải tiến trang vật dụng để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm