I. Mục đích của việc xử lý các loại chất thải
Công ty xử lý chất thải công nghiệp Chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn,
Làm giảm diện tích hoặc khối lượng nhằm lưu giữ được nhiều hơn,
Chuyển chất thải thành chất khác có thể dùng có lợi,
Lưu giữ tạm thời để kì vọng khoa học phù hợp.II. Những điều chất thải rắn cần được nghiên cứu
Ở Việt Nam thì hiện nay một vài công nghệ khoa học hiện đại cũng đã được nhập khẩu và mở màn ứng dụng. Nhưng, nhằm giải mã công nghệ và tiến đến làm chủ về công nghệ, thì các tập đoàn tính năng liên quan và các nhà kỹ thuật và kỹ thuật môi trường cần phải tập trung nghiên cứu về các việc sau đây:=> báo giá xử lý chất thải nguy hại - xử lý chất thải công nghiệp

1. Các loại chất thải rắn thị trấn
thứ 1, nghiên cứu kỹ thuật thiêu đốt hài hòa với việc tận dụng nhiệt năng phát điện để nhằm mục đích cho việc sử dụng, cho công đoạn vận hành sơ đồ xử lý chất thải nhằm giảm mức giá tiền xử lý.
Thứ 2, nghiên cứu kỹ thuật nhiệt phân để phân thành nhiên liệu để dùng, vận hành hệ thống chất thải.
Tiếp theo, nghiên cứu khoa học cacbon hoá chia thành các dòng cống phẩm nhiên liệu và vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường.
Đồng thời, nghiên cứu công nghệ thiêu đốt Plasma để chia thành khí tổng hợp dùng trong việc vận hành hệ thống xử lý chất thải.
Dường như, nghiên cứu khoa học tái chế các thành phần cao su, nhựa, kim loại, giấy,…
Cuối cùng, nghiên cứu phân phối các loại chất xúc tác để tiêu dùng hiệu quả nhất cho công đoạn lắp ráp nhiệt phân tạo thành nhiên liệu.
2. Các loại chất thải của một vài ngành công nghiệp trọng điểm
Thì cần phải nghiên cứu xử lý theo phương hướng tái chế chất thải rắn của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản:

Tái chế bùn đỏ
Tái chế các xỉ quặng luyện thép
Nghiên cứu tái chế đồng, vàng, kẽm và các kim loại khác từ chất thải điện tử
Tái chế chất thải rắn ngành đóng tàu biển
3. Các loại chất thải nuôi trồng, lâm nghiệp, thuỷ sản
Tái chế chất thải ngành tưới cafe
Tái chế chất thải ngành đồng ruộng

Cần phải nghiên cứu tái chế chất thải thủy sản để cung cấp bio-etanol, biodiezel,
Nghiên cứu tái chế chất thải lâm nghiệp thành các vật liệu tấm sử dụng trong thành lập.
Cần nghiên cứu tái chế thành vật liệu hấp phụ tiêu dùng trong công nghiệp hoá chất và môi trường,
4. Các loại chất thải nguy khốn khó phân hủy sinh học (POPs)
Nghiên cứu xử lý các loại chất thải thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng cách cacbon hoá.
Tiến hành nghiên cứu các chất xúc tác để nhằm phân huỷ dioxin, furan trong môi trường đất, nước và không khí.

=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Như vậy, không chỉ cần lớn mạnh những khoa học xử lý chất thải rắn tiên tiến mà cũng cần nghiên cứu các loại chất thải thị trấn và công nghiệp để từng bước có thể giải mã và làm chủ kỹ thuật. Đây chính là điều tuyệt cấp thiết. Bạn và chúng tôi hãy mày mò để giúp môi trường trong trắng hơn nha! Đừng quên để lại ý kiện phía dưới đấy