Chuẩn bị một bản chi tiết kế hoạch của event là bước đầu tiên trong việc mang cho khách hàng và nhà cung cấp của bạn đa số thông tin về sự kiện bạn định thực hiện. Ngoài việc bạn phải xác định ngày tháng, địa điểm và loại hình event có 3 điều quan trọng khác mà bạn không thể bỏ qua điều này sẽ giúp đa số nhà cung cấp thêm tiềm năng của bạn cung cấp thêm sản phẩm kỹ lưỡng và đề xuất chính xác.

Dưới đây là 4 điều bạn nên lưu ý khi viết kế hoạch thực hiện cho event.

http://www.tochucsukienpro.com/tet-t...hieu-nhi-ct84/

1. Chuẩn bị một bản thông tin về công ty và chi tiết event bạn thực hiện

Việc bạn phải chuẩn bị hồ sơ về công ty bản thân là điều vô cùng quan trọng dù công ty của bạn lớn hoặc là nhỏ. Có thể đa số thông tin ban đầu này cung cấp cho đối tác của bạn một số ý tưởng rõ ràng về việc bạn có khả năng làm gì và cho phép họ đánh giá công việc của bạn, nếu như họ tin rằng ccông ty của bạn hoàn hảo và pù hợp với sự kiện của họ, sự lựa chọn là hiển nhiên. Điều này cũng cho từng nhà cung cấp thêm một cái nhìn sâu sắc vào công ty và event của bạn, có thể giúp họ cung cấp và dự đoán 4 giải pháp cụ thể để phù hợp với nhu cầu của công ty của bạn.

Hãy đặt vị trí bản thân là nhà cung cấp thêm bạn hãy thử đọc bản thông tin chi tiết sự kiện xem có thiếu xót hay khoảng trống gì không. nếu bạn không thể bắt gặp một vài gì mục đích của bạn cho sự kiện này không có cách nào một số nhà cung cấp của bạn có thể chào giá chính xác chi nó. Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ thông tin bạn đã có thể có lợi từ 4 nhà cung cấp của bạn từ nhiều năm trước.

tổ chức lễ khai trương showroom

2. Quy định thời gian và ngân sách rõ ràng

Hãy chắc chắn rằng các nhà cung cấp thêm của bạn có đủ thời gian để đọc, đặt câu hỏi và trả lời chúng sẽ giúp đỡ bạn có được một số thông tin perfect và chính xác nhất. Trong khi hiểu được quá trình này đôi khi có được vội vã, hãy cố gắng ghi nhớ rằng người nhận sẽ cần đủ thời gian để đọc, trả lời và thu thập thông tin từ tất cả đa số phòng ban của họ. Bạn muốn thời gian này và chú ý đến tóm tắt event của bạn, bởi lẽ vậy nếu như có thể cung cấp càng vô cùng nhiều như bạn có thể trong khi vẫn giữ một vài thứ khác hoạt động.

Nói về ngân sách của bạn và hãy báo trước về các kỳ vọng của bạn xung quanh nó. 4 người nghĩ rằng bằng cách thức ẩn hay là không tiết lộ điều này rằng họ sẽ tiết kiệm tiền.