biết được VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT lịch trình CHO XE ỦI, MÁY múc

Thiết bị giám sát lịch trình đã được ứng dụng rộng rãi trên hồ hết các loại xe
ôtô, xe chuyển vận phục vụ công tác quản lý của nhà nước, cũng như không nguy hiểm giao thông
cho chủ yếu người lái. Để phát triển thêm các tính năng của thiết bị, một vài nhà
sinh sản còn nghiên cứu và cho ra đời dòng thiết bị giám sát lịch trình dành
cho xe ủi, xe lu, xe máy xúc, xe cẩu.
Xe ùi, xe lu, máy ủi, xe cẩu. là nhưng loại xe công trình với giá trị khá to,
nhưng thường chủ nắm lấy các loại xe này buộc phải thuê người làm điều khiển xe.
chính vì bất khả thi không gián tiếp lái xe cũng như không thể nào 24/24 tại công trường
giám sát xe nên việc lắp thiết bị giám sát hành trình cho các loại xe này là vô
cùng cần thiết.

chủ yếu nhờ lắp loại thiết bị khôi ngô này, người quản lý không khó giám sát công
nhân có đang làm việc cần cù hay không, đang làm việc ở đâu, mức tiêu
hao nhiên liệu cho một ngày làm việc. từ đó hạn chế công nhân lấy thời kì
công để làm việc tư, rút ruột nhiên liệu.
Thiết bị giám sát lộ trình trực tuyến tạo điều kiện cho chủ sỡ hữu quản lý chặt chẽ, đánh giá
chuẩn xác hữu hiệu làm việc của nhân công. từ đó có chế độ thưởng phạt công
minh, tuy nhiên, đề ra chính sách quản lý nhiên liệu, chủ quản xe trong bãi hoặc
đang hoạt động một cách hữu hiệu.

Mọi người cứ nghĩ rằng, Giám sát hành trình viettel chỉ giành cho xe ôtô, xe chuyên chở
nhưng thực tiễn chẳng phải vậy, các loại xe chuyên dụng trong khởi xây như xe
ủi, máy ủi, xe lu, cần cẩu . mới chính là những loại xe cần đến thiết bị giám
sát bởi chủ sỡ hữu xe rất hiếm có lái xe, hoặc các công ty kinh dinh công trình xây
dựng có nhiều xe cho thuê, nên phải giám sát, quản lý, chủ quản xe hiệu quả
nhất.

xem thêm: Những loại xe nào cần lắp thiết bị giám sát hành trình
http://vtracking-viettel.com/