Những ảnh hưởng của hàm lượng phytate và phytase tới dòng luân chuyển chất khoáng nội sinh và axit amin trong ruột hồi của gà thịt đã được nghiên cứu thông qua sử dụng thức ăn tinh chế.Giống gà mái 17 ngày tuổi Arbor Acres được cho ăn (ngẫu nhiên) theo 4 chế độ cho ăn thử nghiệm, gà được chia ra nhốt trong 6 chuồng, 4 con/chuồng.

Gà được cho ăn cùng một chế độ ăn thức ăn tinh chế với các yếu tố trong nghiên cứu gồm 2 hàm lượng phốt pho phytate (2,0 hoặc 4,0 g/kg; được coi là cơ sở cho ăn), có hoặc không có sự hiện diện của khuẩn Escherichia coli sản sinh từ phytase (500 FTU/kg), cho đến khi gà được 21 ngày tuổi. Tag: may thoi khi

Kết quả cho thấy hàm lượng phytate đã làm giảm dòng luân chuyển trong ruột hồi của sắt - Fe (15%) và đồng - Cu (18%), nhưng không làm giảm Mn, Zn, Mg, K và Ca.

Phytase được bổ sung đã làm giảm dòng luân chuyển Mn (8%), Fe (21%) và K (13%), nhưng không làm giảm Zn, Cu, Mg và Ca.

Phytate làm tăng dòng luân chuyển ở ruột hồi của hầu hết các axit amin tới 7-27%, nhưng lại làm giảm giảm dòng luân chuyển trong ruột hồi của Thr, đồng thời, phytase làm giảm dòng luân chuyển axit amin tới 4-22%.

Tác động qua lại giữa phytate và phytase tới dòng luân chuyển trong ruột hồi của K, Cys và Tyr là khá đáng kể. Tag: may quat nuoc

Kết quả đưa ra nhận định rằng phytate có thể làm giảm giá trị sử dụng của axit amin bằng cách tăng thất thoát nội sinh nhưng tăng giá trị sử dụng của khoáng chất nội sinh trong điều kiện cho gà ăn thức ăn tinh chế.

Việc bổ sung vi sinh vật phytase có thể giúp tận dụng chất khoáng và axit amin bằng cách giảm những thất thoát nội sinh của của các chất này trong ruột của gà. Tag: may suc khi

* Phytase là một enzym có thể giải phóng phytate được đính phosphore (P) để sử dụng trong đường tiêu hoá của vật nuôi dạ dày đơn.

Nguồn: 2lua.vn/article/tac-dong-cua-phytase-toi-dong-luan-chuyen-trong-ruot-ga-thit-39391.html