Các nhà khoa học từ trường Đại học Aarhus đã chỉ ra rằng hàm lượng phốt pho và protein trong ngũ cốc được lưu trong kho kín có tỉ lệ tiêu hóa được cao hơn ở lợn nuôi vỗ béo so với ngũ cốc được lưu trữ theo phương pháp truyền thống.Đây là một tin tốt cho môi trường và lợn. Theo truyền thống, ngũ cốc được lưu trữ với hàm lượng nước khoảng 14%.

Với một hàm lượng nước thấp như vậy, ngũ cốc có thể được lưu trữ trong điều kiện thông thường mà không bị mốc hoặc thối.

Tuy nhiên, nếu mưa nhiều ngày trong mùa thu hoạch, như trường hợp ở một số vùng tại Đan Mạch năm nay, sẽ khó khăn cho người nông dân thu hoạch và lưu trữ ngũ cốc của họ với một hàm lượng nước đủ thấp.

Giải pháp có thể thực hiện là lưu trữ ngũ cốc trong kho kín.

Các nhà khoa học từ trường Đại học Aarhus đã hợp tác với nhà sản xuất silo - Assentoft Silo A/S để nghiên cứu ảnh hưởng của lưu trữ trong kho kín đến tỉ lệ tiêu hóa dinh dưỡng từ ngũ cốc của lợn.

Lợn tiêu hoá phốt pho và protein từ ngũ cốc tốt hơn, đồng thời nó cũng có một tác động tích cực tới môi trường. Tag: oxy hoà tan

Thay vì bị dư thừa, các chất dinh dưỡng không tiêu hóa được tập trung trong phân, và vào cuối ngày, trong môi trường, chúng được chuyển hoá. Các nhà khoa học đã sử dụng lúa mì và lúa mạch trong các nghiên cứu của họ.

Một nửa số ngũ cốc này được thu hoạch và được lưu kho với hàm lượng nước thấp, nửa còn lại được thu hoạch và được lưu kho với một hàm lượng nước cao hơn trong điều kiện lưu kho kín.

Thực hiện lưu kho trong khoảng sáu tháng.

Hai nhóm lợn nuôi vỗ béo được cho ăn trong 12 ngày với một loại thức ăn có chứa ngũ cốc được lưu trữ trong kho kín hoặc ngũ cốc lưu trong kho thường.

Thức ăn có chứa ngũ cốc lưu kho kín có hàm lượng nước cao hơn khoảng 3% so với thức ăn có chứa các ngũ cốc sấy khô.

Một số phốt pho trong ngũ cốc bị giới hạn trong một phức gọi là phytate có khả năng làm giảm đáng kể giá trị của chúng ở lợn. Tag: thuoc thuy san

Các enzyme phytase chuyển hoá phosphate giàu phytate phức trong quá trình lưu trữ.

Hàm lượng của phytate - giới hạn phốt pho trong ngũ cốc lưu kho kín đã giảm khoảng 7% trong nửa năm lưu trữ ngũ cốc.

Hanne Damgaard Poulsen giải thích: điều này có nghĩa là trong thời gian lưu trữ trong nồng độ oxy thấp, có một sự phát thải phốt pho từ phytate.

Các phân tích cũng cho thấy rằng lưu trữ ngũ cốc trong kho kín bảo vệ hoạt tính của phytase.

Hai điều kiện này đã dẫn đến một sự gia tăng lượng phốt pho tiêu hóa được từ 41% - 46% như kết quả đạt được từ việc lưu trữ ở nồng độ oxy thấp.

Tiêu hóa protein tăng tương ứng từ 78,2 - 80,7% ở ngũ cốc lưu kho kín.

Điều này rất quan trọng đối với nguy cơ dư thừa nitơ được phát thải ra môi trường. Tag: men vi sinh

Lượng protein lợn hấp thụ càng nhiều thì lượng nitơ phát thải ra môi trường càng ít.

Theo nghiên cứu tại trường Đại học Aarhus, tỉ lệ tiêu hóa phốt pho và protein trong ngũ cốc cao hơn khi ngũ cốc được lưu trong kho kín so với ngũ cốc được lưu kho theo kiểu truyền thống.

Nguồn: 2lua.vn/article/ngu-coc-duoc-luu-tru-trong-kho-kin-lam-tang-kha-nang-tieu-hoa-chat-dinh-duong-o-lon-nuoi-vo-beo-39494.html