Vào thứ 3 ngày 23/8 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã họp cùng với Bộ Y tế, lao động và Phúc lợi và ra quyết định cải thiện mức lương tối thiểu của lao động tại Nhật từ 798 yên/h lên mức 823 yên/h nghĩa là ngày càng tăng 25 yên/h đối với mọi người lao động kể cả các người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.>>chi phí xuất khẩu lao động nhật bản

>>có nên đi xuất khẩu lao động nhật bản

>>top 10 cong ty xuat khau lao dong nhat ban ở hà nội

Vấn đề này sẽ lưu lại một bước cải thiện trưởng mạnh nhất trong mức lương tối thiểu của lao động Nhật Bản. Kể từ lúc Nhật bắt đầu chuyển từ tính mức lương theo giờ đồng hồ thay vì chất vấn mức lương hàng ngày của người lao động từ năm 2002 đến bây giờ thì đây là lần đẩy mạnh nhất.

Mức lương thế hệ, được chính phủ Nhật Bản công bố vào thứ ba sẽ có hiệu lực tính từ ngày 1/1/2017 trên toàn bộ 47 thành thị tại Nhật Bản

Vào cuối tháng Bảy, Hội đồng lương non nước Nhật Bản cũng đòi hỏi Bộ trưởng người lao động đề xuất lên chính phủ việc tăng mức lương tối thiểu nhàng nhàng của lao động Nhật cải thiện trong vòng 23 yên/h. cơ mà dựa dẫm các kiến nghị, Hội đồng lương từ những địa phương tùy chỉnh thì mức lương ưng chuẩn sau buổi họp hôm thứ 3 là 25 yên/h chứ không nên phải là 23 yên/h đây là điều rất hoan lạc đối với người lao động tại Nhật Bản.

Việc cải thiện 25 yên/h phản ánh rằng chính phủ Nhật Bản hết sức chú trọng lao động tại đây ngay cả các lao động nc ngoài. Họ cũng sẽ đều hưởng chung một chế độ cũng như các người dân bản địa tại Nhật.

tuy nhiên việc tăng này cũng còn tùy vào từng địa điểm mà lại những nơi có số lượng người lao động trong vị trí đô thị thì mức lương sẽ tăng cao hơn. tỉ dụ như : Tokyo bây giờ có mức lương tối thiểu cao nhất là 932 im sẽ cải thiện 25 lặng, Trong khi Miyazaki và Okinawa có mức thấp nhất tại 736 lặng sẽ tăng 24 lặng.