Giám Sát khắc phục Nợ Xấu


HD Saison Finance Co., LTD.
địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn
Lương tháng 13 + Thưởng theo năng lực
Gói chăm sóc sức khỏe cao cấp
15 Ngày phép/năm
Bạn Nên Có Kỹ Năng
Luật Law / Legal Litigation
Bạn Sẽ Làm Gì
• Tham gia thực hiện công tác tuyển bảo vệ trường học nhân sự từ vị trí Giám Sát đến nhân viên thu nợ và nhân viên hành chính
• Xây dựng quy trình vận hành trong phạm vi phòng ban quản lý để đạt được các mục tiêu: hiệu quả công việc tối ưu, kiểm soát tốt các rủi ro về vận hành, Ảnh và pháp lý của công ty
• Xây dựng quy trình và quy định để duy trì và đảm bảo hoạt động của phòng ban vẫn được tiếp tục trong trường hợp có sự cố xảy ra

• Xây dựng các chỉ số hoạt động chuẩn để bảo đảm hiệu quả hoạt động tối ưu của phòng ban quản trị
• Lên kế hoạch nhân sự phù hợp để đạt được hiệu quả công việc tối ưu của phòng ban phụ trách
• báo cáo cho BGĐ kết quả hoạt động của bộ phận, các công việc và quy trình đang thực hiện ở bộ phận, các diễn biến đang có ở bộ phận, các vấn đề khó khăn và rủi ro tiềm ẩn và đang có ở bộ phận theo định kỳ tuần, tháng, quý và năm
• Đề xuất các phương án giải quyết các khó khăn và rủi ro tiềm ẩn cho BGĐ
• Đi công tác đến các địa phương khi có Yêu cầu công việc
• Xây dựng các chương trình thưởng và động viên nhân viên làm việc tốt hơn và cống hiến nhiều hơn cho phòng ban và công ty
• Xây dựng các chương trình đào tạo để nhân viên nắm được nghiệp vụ, được bồi dưỡng và tăng nghiệp vụ
• Thực hiện kiểm tra công việc của phòng ban phụ trách theo định kỳ tuần, tháng, quý và năm
• Xây dựng cơ chế giao lưu và chia sẻ thông tin công việc thông suốt bảo đảm thông tin đến được các thành viên trong phòng ban kịp thời, công việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả, thông tin minh bạch và rõ rang
• Đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho nhân viên, Trưởng Nhóm và Giám Sát giải quyết các khó khăn và tình huống khó gặp phải khi tác nghiệp
• tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ để hợp tác nhằm tăng hiệu quả công việc thuộc trách nhiệm được giao
• Tham gia các buổi họp định kỳ với các đơn vị thu nợ thuê ngoài để đánh giá kết quả hoạt động thường xuyên
• Các công việc khác được BGĐ giao
Chuyên Môn Của Bạn
•Tốt Nghiệp Đại học Luật/các ngành liên quan
•Tối thiểu hai năm kinh nghiệm quản trị ở địa điểm Giám Sát
• Kỹ năng quản lý đội nhóm
• Kỹ năng phân tích dữ liệu
• Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch