Các nguyên liệu trà sữa với các thành phần căn bản của doanh nghiệp sẽ thơm ngon bao gồm trà, sữa, topping (trân châu), trái cây, hương liệu. trong số ấy trà là Nguyên vật liệu chính được Cửa Hàng...